Reference od našich spokojených klientů

 

Společnost Progresiv zpracovala kompletní žádost včetně studie proveditelnosti do 33. výzvy IROP pro náš projekt. Na základě žádosti jsme úspěšně obdrželi dotaci přesahující 6 mil. Kč. Se společností Progresiv spolupracujeme dlouhodobě a jsme s jejich službami velmi spokojeni. 

Ing. Čestmír Tschauder, bývalý ředitel Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické, České Budějovice

 S Viktorem Hintnausem jsem spolupracovala na přeshraničním projektu oslav koněspřežky České Budějovice – Linec za mého působení v pozici náměstkyně primátora. S jeho pomocí jsme získali finance z Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013. Spolupráci mohu jen doporučit.

Ing. Ivana Popelová, bývalá náměstkyně primátora České Budějovice

Společnost Progresiv vedla náš projekt „Zahraniční praxe pro žáky Střední zdravotnické školy v Havlíčkově Brodě“ po dobu přibližně jednoho roku a to od vypracování žádosti o dotaci až po sepsání závěrečné zprávy. Kromě administrativních úkonů se podílela také na komunikaci se zahraničním partnerem a měla na starosti celý management projektu. Všechny zadané úkoly byly splněny včas a při řízení projektu jsme se na ně mohli plně spolehnout.

Mgr. Naděžda Vrbatová, ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné zdravotnické školy Havlíčkův Brod

Se společností Progresiv spolupracujeme dlouhodobě a jejich zásluhou se nám v průběhu několika let podařilo získat finanční prostředky na řadu projektů včetně zateplení obecního úřadu, vybudování dopravního hřiště, rekonstrukci mateřské školky, opravy chodníků a modernizaci hasičárny. Spolupráce si vážíme a těšíme se na její pokračování.

Josef Novák, starosta obce Sibřina

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly