Dotační a grantové poradenství  PRO ŠKOLY

Pro naše klienty z řad základních a středních škol nabízíme komplexní dotační poradenství. Komplexní poradenství znamená, že dokážeme získat nejen dotaci pro váš záměr, ale také to, že pohlídáme veškerou související administrativu – průběžné a závěrečné zprávy, výběrová řízení, období udržitelnosti atp.

Rádi Vám zajistíme

 •  první konzultace “jak získat dotaci“ zdarma            

 •  pomoc s upřesněním projektového záměru

 •  zpracování nezbytných podkladů – analýzy, průzkumy,  harmonogram apod.

 •  partnerské smlouvy pro projekt

 •  příprava rozpočtu a finančního plánu

 •  příprava žádosti k podpisu a odevzdání

 •  monitoring projektu – monitorovací zprávy

 •  administrace výběrového řízení

 •  finanční řízení projektu

 •  uzavření projektu a vypracování žádosti o platbu

 • spolupráci s vhodnými projektanty a odborníky (např. vodohospodářské stavby, energetický audit).

Více než 10 let zkušeností 

Naší snahou je zajistit pro školy maximum prostředků na investiční i neinvestiční projekty.

Víme dobře, jakou zátěž poskytovatelé dotací kladou na vedení škol nebo jednotlivé učitele zapojené do projektového řízení. Proto se již dlouho nezaměřujeme pouze na získání dotace, ale zajišťujeme management celého projektu tak, abyste měli čas na samotnou výuku. Kromě vyřízení dotace organizujeme spolupráci investora, projektanta, dodavatele a poskytovatele dotace.

Některé z našich úspěšných projektů jsou k nahlédnutí níže.

Projekt "Cesta k lepší budoucnosti"

Projekt z roku 2014 byl zaměřen na žáky a učitele Základní školy Kamenice. Hlavní aktivitou bylo zavedení školního informačního systému, které přineslo razantní zlepšení dostupnosti výukových materiálů a komunikace mezi pedagogy a žáky. 

Díky partnerství ZŠ Kamenice a pražských středních škol bylo žákům umožněno žákům prožít dny s řemesly a technickými obory, kterých se účastnili také středoškolští studenti. V rámci projektu také žáci navštívili řadu muzeí a byly uspořádány exkurze do podniků jako sklárny, pivovar, automobilka, nábytkářská firma aj. 

Podpora polytechnického vzdělávání

Projekt realizovaný ve školním roce 2018/2019 na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické v Českých Budějovicích byl financován prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Evropské unie v programu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I. 

V rámci tohoto projektu byly na škole zřízeny pravidelné polytechnické semináře , které jsou zaměřeny na podporu vzdělanosti žáků v různorodých oblastech, zájmové  kroužky techniky a robotiky a dva vícedenní pobytové polytechnické workshopy pro žáky ZŠ.

Pětiosé frézovací a vrtací centrum

Ve školním roce 2018/2019 jsme pomohli Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické v Českých Budějovicích k získání dotace prostřednictvím projektu Integrovaný regionální operační program financovaným Ministerstvem pro místní rozvoj a Evropskou Unií.

V rámci projektu bylo modernizováno výukové technologické pracoviště  moderním CNC obráběcím (frézovacím) centrem s řídícím systémem Heidenhain, a vybaveno moderní sadou řezných nástrojů a upínacích nářadí.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly