Dotační a grantové poradenství PRO OBCE

Pro naše klienty z řad obcí a měst nabízíme komplexní dotační poradenství. Komplexní poradenství znamená, že dokážeme získat nejen dotaci pro váš záměr, ale také to, že pohlídáme veškerou související administrativu – průběžné a závěrečné zprávy, výběrová řízení, období udržitelnosti atp.

Rádi Vám zajistíme

 •  první konzultace “jak získat dotaci“ zdarma            

 •  pomoc s upřesněním projektového záměru

 •  zpracování nezbytných podkladů – analýzy, průzkumy,  harmonogram apod.

 •  partnerské smlouvy pro projekt

 •  příprava rozpočtu a finančního plánu

 •  příprava žádosti k podpisu a odevzdání

 •  monitoring projektu – monitorovací zprávy

 •  administrace výběrového řízení

 •  finanční řízení projektu

 •  uzavření projektu a vypracování žádosti o platbu

 • spolupráci s vhodnými projektanty a odborníky (např. vodohospodářské stavby, energetický audit).

Poradenství ušité na míru právě Vám! 

Pomáháme starostům a vedením obcí a měst získat dotace z evropských i národní programů, nadací i krajských grantů.

Rozpracujeme vaší vizi do detailního projektového záměru, zajišťujeme potřebné dokumentace nebo výběrová řízení. Nabízíme management celého projektu, zpracování žádosti a monitoring dotace. 

Některé z našich úspěšných projektů jsou k nahlédnutí níže.

Revitalizace vodní nádrže

V roce 2011 jsme pomohli obci Čížkrajice získat dotaci na projekt, který měl za cíl odbahnění nádrže a opravu hráze a výpustného zařízení. Původně zanesený rybník, kde plocha vodní hladiny dosahovala zhruba polovinu katastrální plochy, je nyní plně dopuštěn.

Byla zachována estetická, ale i vodohospodářská funkce nádrže. Důležitým aspektem revitalizace byla záchrana chráněné rostliny ďáblíčka bahenního, jehož porost zůstal při březích a při vtoku potoka do rybníčku.

Zateplení obecního úřadu

Projekt, pro který jsme získali dotaci v roce 2016, byl realizován v obci Sibřina. Cílem projektu byla energeticky úsporná renovace budovy místního obecního úřadu, které  jsme dosáhli zateplením obvodových stěn nadzemních podlaží, zateplením střechy objektu a výměnnou původních dřevěných oken.

Doplněny byly chybějící termostatické hlavice, tepelné izolace rozvodů ÚT v suterénu a došlo k celkovému vyregulování
otopné soustavy.

Rekonstrukce požární zbrojnice

V roce 2019 jsme v obci Sibřina z dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra a Středočeským krajem finančně zabezpečili projekt, jehož cílem byla rekonstrukce místní požární zbrojnice.

Byl zlepšen celkový stav objektu, tak aby nedocházelo k poškozování vybavení a zlepšila se bezpečnost a rychlost obsluhy, prostor byl rozšířen pro zaparkování vozidel a přívěsů a možnost jejich garážového parkování a vybudováno bylo také sociálního zázemí a šatny pro běžné fungování jednotky.

Rozšíření školky pro Sibřinu a okolí

Pro tento projekt jsme získali dotaci v roce 2015. Financován byl z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Středních Čechy 2007–2013.
V rámci projektu byla celkově rekonstruována budova MŠ, zvýšen počet oddělení ze 3 na 4, kapacity školy rozšířena  z 51 na 76 dětí a snížena ekologická náročnost provozu objektu.  Proběhla také instalace nové kuchyně, renovace sociálního zařízení a osazení výtahu. MŠ Sibřina se stala zařízením s moderním vybavením a bezbariérovým přístupem i zázemím.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly